Poll

คุณเข้ามาทำอะไรในเว็บนี้จ๊ะ?
 

Search ใส่คำที่ต้องการค้นหา

Who online?

เรามี 40 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Visitors Counter

160508
TodayToday7
YesterdayYesterday124
This weekThis week275
This monthThis month1279
AllAll160508พื้นฐานธนาคารในสังคมมุสลิม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย binti ismaeil   
วันพฤหัสบดีที่ ๐๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๐:%M

บทแนะนำหนังสือ  พื้นฐานธนาคารในสังคมมุสลิม   GENERAL BANKING IN MUSLIM COMMUNITY

เขียนโดย  :  ชะฮีด ซัยยิด มุฮัมมัด บาเก็ร อัศ - ศาดรฺ  

ผู้จัดพิมพ์  :  ดารฺ อหฺลิลบัยกฺ  ตู้ ปณ. 7-200  กรุงเทพฯ  10700   ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2526 

พิมพ์ที่ : อมรินทร์การพิมพ์ 413/27-34  ถนนอรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2424-8000-1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                               ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตายิ่งเสมอ        

               บทนำจากผู้จัดพิมพ์  เป็นเวลากว่าสิบศตวรรษที่ผ่านมา  สังคมมุสลิมได้ขยายตัวจากขนาดเล็ก ๆ ไปสู่การติดต่อค้าขายระหว่างประเทศใกล้เคียง  สภาวะเศรษฐกิจจึงได้พัฒนาจากระดับท้องถิ่นไประดับประเทศ  และปัจจุบันไปสู่ระดับนานาประเทศ  จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มุสลิมจะต้องไปพัวพันกับระบบเศรษฐกิจโลก  ซึ่งถือกำเนิดมาจากโลกตะวันตก  มีผลให้ผู้นำเศรษฐกิจในโลกมุสลิม  ได้มองข้ามระบบพื้นฐานของความเที่ยงธรรมแห่งอิสลาม  และตกไปเป็นทาสของระบบเศรษฐกิจตะวันตก  ซึ่งมีหลายสิ่งที่ขัดกับหลักนิติศาสตร์ของอิสลาม  และหนึ่งในนั้นก็คือ ระบบการธนาคาร  ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านได้ทราบพื้นฐานธนาคารที่เที่ยงธรรม  และสังคมที่ไร้ดอกเบี้ยของอิสลาม

               บทบาทของธนาคารในสังคมทุนนิยม นั้น มีกิจกรรมที่สำคัญเป็นอันดับแรก ก็คือ เป็นนายทุน โดยเป็นตัวแทนในฐานะผู้ให้กู้ยืมเงิน  ซึ่งจะดำเนินการรับฝากเงินและให้ดอกเบี้ยตอบแทนจากจำนวนเงินที่รับฝาก  แล้วนำเงินที่รับฝากไว้มาปล่อยกู้ให้กับเอกชนเพื่อกิจการค้าหรือการผลิต  ซึ่งในการนี้ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเงินกู้สูงกว่าดอกเบี้ยจากเงินฝาก  อีกกิจกรรมหนึ่งคือการให้บริการด้านต่าง ๆ

               ทุน ในความหมายของระบบนี้ ก็คือ เงินที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตโภคทรัพย์ (สินค้าอุปโภคบริโภค)  ซึ่งรวมเครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต และวัตถุดิบต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ทุนการจัดหาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้   ดังนั้น กระแสเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของเอกชนรายย่อย  จึงไม่มีบทบาทในการสร้างสรรค์กระบวนการผลิต และไม่จัดว่าเป็น ทุน  แต่เมื่อมีการระดมเงินจากเอกชนรายย่อยเป็นจำนวนมาก  ก็จะก่อให้เกิดพลังในการผลิตขนาดใหญ่  นั่นก็คือเปลี่ยนจาก เงิน ไปเป็น ทุน   การที่จะระดมเงินเหล่านี้มาได้  ระบบธนาคารก็จะต้องมีวิธีการหลอกล่อให้นำเงินมาฝากในระยะยาว  ด้วยการเพิ่มแรงจูงใจจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  ดังนั้น ระบบทุนนิยมจึงใช้ทุนเป็นพื้นฐานในการเพิ่มโภคทรัพย์  ธนาคารจะอยู่ได้ก็ต้องมีกำไร  ดังนั้น การที่ธนาคารจะอนุมัติเงินทุนหรือวงเงินกู้ให้แก่ผู้ผลิตรายใหญ่  เพื่อใช้เป็น ทุน ในการผลิตก็จำเป็นต้องเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้   ซึ่งรายได้ที่ธนาคารได้รับคงที่ไม่ความเสี่ยงต่อผลกำไรหรือขาดทุนของเจ้าของกิจการหรือผู้กู้เงิน   และก่อให้เกิดการสลับซับซ้อนขึ้นไปทุกที  ผลสุดท้ายก็ตกอยู่ที่ผู้บริโภคหรือประชาชนที่จะต้องจ่ายในราคาแพงเพื่อซื้อหาสินค้า ทำให้เกิดภาวะค่าครองชีพสูง เงินเฟ้อ และอื่น ๆ ตามมาไม่จบสิ้น

              ระบบธนาคารแบบอิสลาม  เป็นที่ชัดเจนว่า อิสลามไม่ยอมรับกิจการธนาคารแบบนายทุน อย่างแน่นอน  เนื่องจากขัดต่อหลักกฎหมายอิสลาม (ชะรีอัต) กฎหมายมหาชน และหลักนิติศาสตร์ (ฟิกส์)  ซึ่งหลักทั้งหมดที่กล่าวมานี้  ห้ามการให้กู้เงินเพื่อเอาดอกเบี้ย  อีกประการหนึ่ง คือ ขัดต่อพื้นฐานเศรษฐกิจแบบอิสลาม  และขัดต่อจิตวิญญาณทั่วไปของอิสลาม  ดังนั้น แนวความคิดเกี่ยวกับ ธนาคารที่ปราศจากดอกเบี้ย จะต้องถูกสร้างขึ้นในระบบธนาคารแบบอิสลาม   โดยจะต้องสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างธนาคารแบบทุนนิยมกับธนาคารอิสลามได้ด้วย   กฎ ระเบียบต่างๆ จะต้องเหมาะสมกับขอบข่ายของสังคมที่ไม่ใช่อิสลาม   การห้ามดอกเบี้ย จะต้องถูกประกาศออกมาอย่างชัดเจน   หรือแม้แต่การจัดตั้งธนาคารอิสลามขึ้นในสังคมมุสลิมก็ตาม  ปัญหาความขัดแย้งในรายละเอียดเรื่องต่าง  ๆ ก็มีอยู่เช่นกัน  อย่างไรก็ตาม เป้าหมายก็คือการเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีชีวิตแบบอิสลาม

               ระบบเศรษฐกิจแบบอิสลาม นั้น  ดอกเบี้ยเป็นสิ่งต้องห้าม  อิสลามห้ามการสะสมเงินทองโดยไม่ได้ใช้จ่ายมันไปในหนทางของพระองค์  จึงสนับสนุนการค้าขาย การแลกเปลี่ยนสินค้า  เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ  มีหลักการของการจัดเก็บ ซะกาต ซึ่งเป็นภาษีของเงินตราที่ได้สะสมเอาไว้   เน้นการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ ด้วยระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ที่ยากจนขัดสน เพื่อมุ่งหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ (ซบ.)

              ดังนั้น ธนาคารอิสลาม จึงจัดตั้งขึ้นในรูปแบบของ การบริการ  มิใช่แบบ นายทุน  การระดมเงินของธนาคารจึงไม่ได้ใช้สิ่งจูงใจจากการให้ดอกเบี้ย  แต่จะใช้แรงกระตุ้น ดังนี้

              1.    การรักษาเงินฝากไว้ให้ เพื่อประความปลอดภัยและความเสียหาย 

               2.    การคงไว้ซึ่ง ค่าที่แท้จริง ของเงินฝาก  ซึ่งถ้าหากเจ้าของครอบครอบไว้เอง  ค่าของเงินก็อาจจะลดลงตามระยะเวลา 

              3.    ผู้ฝากได้รับผลกำไรเป็นจำนวนร้อยละของเงินที่นำออกไปลงทุน แต่จะต้องรับผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขาดทุนของกิจการที่นำเงินไปลงทุน

               4.    เมื่อธนาคารได้สะสมเงินดังกล่าวข้างต้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ  การระดมเงินที่กระจัดกระจายอยู่ในที่ต่าง ๆ ก็จะเกิดขึ้น

            เมื่อธนาคารได้ระดมเงินและจัดตั้งกองทุนแล้ว จะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่นำเงินดังกล่าวไปใช้เพื่อการลงทุนและสวัสดิการสังคม  ดังนี้

                1.    ปล่อยเงินบางส่วนให้ผู้ขัดสนกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย 

               2.    นำเงินกองทุนไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิตตามขอบเขตของอิสลาม (กรณีนี้ธนาคารเป็นผู้ดำเนินการเอง)

                3.    ปล่อยเงินบางส่วนให้เอกชน กู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย  เพื่อนำไปใช้จ่ายสำหรับเครื่องมือที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต หรือเพื่อการผลิตโครงการขนาดย่อย 

(ต้องการอ่านหนังสือ click)

 

* หนังสือแนะนำอีกเล่มหนึ่ง  ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกัน แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษฉบับเดียวกัน  ทางสำนักพิมพ์ทางสำนักพิมพ์ หจก. 14 พับบลิเคชั่น ได้นำมาจัดพิมพ์ขึ้นใหม่เป็นครั้งแรก เมื่อปี 2545  โดยใช้ชื่อเรื่อง พื้นฐานธนาคารอิสลาม  และได้เพิ่มเนื้อหาส่วนที่สอง เรื่อง สังคมไร้ดอกเบี้ย ทางรอดของมนุษยชาติ   โดย ท่านมุฮัมมัด ฮัมซะฮ์ เป็นผู้แปล  (หากสนใจติดต่อสถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม โทร. 0-2630-9469, 0-2234-1864)

 

------------------------------------------------------------------ 

คำค้น (Tag) :  ธนาคารอิสลาม, ธนาคารระบบทุนนิยม, การกู้ยืมเงิน, ดอกเบี้ย, ซะกาต, เศรษกิจอิสลาม

LAST_UPDATED2
 Valid XHTML and CSS. Power site By : BKKwebsite.com