Poll

คุณเข้ามาทำอะไรในเว็บนี้จ๊ะ?
 

Search ใส่คำที่ต้องการค้นหา

บทความที่เกี่ยวข้อง

Who online?

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Visitors Counter

182027
TodayToday36
YesterdayYesterday187
This weekThis week789
This monthThis month2446
AllAll182027พื้นฐานอิสลาม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ ๐๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๐:%M

 

ปก-สารบัญ
เนื้อหา(1)
      - บทที่ 1 ดีน(ศาสนา)
      - หลักการศรัทธา
      - หลักจริยธรรม
      - หลักการปฏิบัติ
      - มนุษย์จำเป็นต้องมีศาสนาด้วยหรือ!
      - ประโยชน์ของศาสนา
      - ศาสนาอิสลาม
เนื้อหา(2)
      - บทที่ 2 ความศรัทธา
      - การรู้จักพระผู้เป็นเจ้า
      - ผลการศึกษาและความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์
      - การรู้จักพระผู้เป็นเจ้าจาก อัล-กุรอาน
      - อัลลอฮ์(ซบ.) ทรงไว้ซึ่งคุณสมบัติที่สมบูรณ์
      - พระองค์ ทรงมี ทรงอำนาจ และทรงปรีชาญาณ
      - อำนาจของอัลลอฮ์(ซบ.)
      - ความรู้ของอัลลอฮ์(ซบ.)
เนื้อหา(3)
      - ความยุติธรรมของอัลลอฮ์(ซบ.)
      - ความเมตตาของอัลลอฮ์(ซบ.)
      - ความเป็นศาสนทูต(นุบูวัต)
      - เหตุผลของการมีศาสนทูต
      - ความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสรรพสิ่งอื่นๆ
      - คุณสมบัติของศาสนทูต
      - บรรดาศาสดาในหมู่ประชาชน
      - บรรดาศาสดาที่ได้รับบทบัญญัติ(อูลิลอัซม์) และศาสนทูตท่านอื่นๆ
เนื้อหา(4)
      - ศาสดานูฮ์(อ.)
      - ศาสดาอิบรอฮีม(อ.)
      - ศาสดามูซา(อ.)
      - ศาสดาอีซา(อ.)
เนื้อหา(5)
      - บทที่ 3 ศาสดามุฮัมมัด บิน อับดุลลอฮ์
      - ประสบการณ์จากนักบุญ "บุฮัยรอ"
      - เรื่องเล่าจากนักบุญนัชฏูรอ
      - ความปีติยินดีของยิว ณ มะดีนะฮ์
      - อัลกุรอานได้กล่าวถึงอีมาน(ความศรัทธา)ของชาวคัมภีร์
เนื้อหา(6)
      - จากการแต่งตั้งถึงการอพยพ
      - การเดินทางไปสู่ฏออิฟ
      - การอพยพของท่านศาสดาไปยังมะดีนะฮ์
      - การสงครามในสมัยท่านศาสดา(ศ็อลฯ)
      - สงครามบะดัร
      - สงครามอุฮุด
      - สงครามคอนดัก
      - สงครามกับพวกยะฮูดีหรือสงครามคอยบัร
      - การเชิญชวนกษัตริย์เข้ารับอิสลาม
      - สงครามฮุนัยน์
      - สงครามตะบูก
      - สงครามอื่นๆ
เนื้อหา(7)
      - เฆาะดีรคุมกับการแต่งตั้งผู้สืบแทน 
      - การสถาปนาการปกครองของท่านศาสดาที่นครมะดีนะฮ์ กับความก้าวหน้าของอิสลาม
      - จริยธรรมอันประเสริฐของท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ็อลฯ)
      - การเป็นอริยบุคคลของท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ็อลฯ)
      - คำสั่งเสียของของท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ็อลฯ)แก่ประชาชาติมุสลิม
เนื้อหา(8)
      - บทที่ 4 ความประเสริฐของ อัล-กุรอา
      - อัลกุรอาน เป็นสิ่งมหัศจรรย์
      - การใส่ร้ายท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ็อลฯ)
      - อัลกุรอาน ท้าทายผู้เป็นปรปักษ์
เนื้อหา(9)
      - บทที่ 5 อะฮ์ลุลบัยต์(วงศ์วานของศาสดามุฮัมมัด) 
      - ความประเสริฐของท่านอิมามอาลี(อ.) และอะฮ์ลุลบัยต์ท่านอื่นๆ
      - อิมามะฮ์
      - ความหมายของอิมามะฮ์
เนื้อหา(10) 
      - อิมามะฮ์ในทัศนะของนักปราชญ์์ 
      - อิมามในความหมายของชีอะฮ์
      - แก่นแท้ของความต้องการอิมาม
      - คำอธิบายของท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ็อลฯ) เกี่ยวกับวิลายะฮ์(อำนาจการปกครอง)
      - การแต่งตั้งตัวแทนของท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ็อลฯ)
เนื้อหา(11) 
      - ความบริสุทธิ์ของอิมาม
      - ฮะดิษษะกอลัยน์ พิสูจน์ความเป็นผู้บริสุทธิ์ของอิมามได้อย่างไร
      - ความรู้ของบรรดาอิมาม
      - จริยธรรมที่ประเสริฐของอิมาม
      - 14 มะอ์ซูม(ผู้บริสุทธิ์)
      - อิมามผู้นำ 12 ท่าน
      - ชีวประวัติของอะฮ์ลุลบัยต์(อ.)โดยสังเขป
      - แก่นแท้ของความขัดแย้ง
เนื้อหา(12) 
      - ชีวประวัติของบรรดาอะฮ์ลุลบัยต์(อ.)โดยสังเขป
      - ผู้ปกครองแห่งศรัทธาชน ท่านอิมามอาลี(อ.)
      - ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.) 
      - อิมามฮาซัน และอิมามฮูเซน(อ.)
เนื้อหา(13) 
      - อิมามซัยนุลอาบิดีน(ซัจญาด)(อ.)
      - อิมามมุฮัมมัด บากิร(อ.)
      - อิมามญะอ์ฟัร อัซ ซอดิก(อ.)
      - อิมามมูซา กาซิม(อ.)
      - อิมามอะลี ริฎอ(อ.)
      - อิมามมุฮัมมัด ตะกีย์(อ.)
      - อิมามอะลี ยุนนะกี(อ.)
      - อิมามฮาซัน อัสการี(อ.)
      - อิมามซอฮิบุซซะมาน มะฮ์ดี(อ.)
      - บทสรุปจริยธรรมจากแนวทางของผู้นำศาสนจักร
เนื้อหา(14)
      - บทที่ 6 มะอาด(การคืนสู่ชีวิตใหม่ในโลกหน้า)
      - มะอาด ศาสนา และประชาชาติ
      - มะอาดในอัลกุรอาน
      - จากวันตายถึงวันฟื้นคืนชีพ
      - ความตายในทัศนะของอิสลาม
      - อาลัมบัรซัค
เนื้อหา(15)
      - บทที่ 7 จริยะธรรม
      - ทัศนะที่ขัดแย้งในการจำแนกหน้าที่
      - การรู้จักหน้าที่
      - หน้าที่ของมนุษย์กับอัลลอฮ์(ซบ.)
      - การเคารพสักการะต่อพระเจ้าองค์เดียว
      - หน้าที่ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
      - พลนามัยของร่างกาย
      - พลานามัยของจิตวิญญาณ
เนื้อหา(16)
      - การศึกษาหาความรู้
      - การให้ความสำคัญต่อการศึกษาในทัศนะของอิสลาม
      - ความสำคัญของครู
      - การให้เกียรติแก่ผู้รู้และนักปราชญ์
      - หน้าที่ของครูกับศิษย์
      - ผลงานชิ้นสำคัญ 2 ประการในคำสอนอิสลาม
      - หลีกเลี่ยงความคิดเสรีและเปิดเผยความจริง
      - การวินิจฉัยการปฏิบัติตาม
เนื้อหา(17)
      - บทที่ 8 หน้าที่่ต่อผู้อื่น
      - หน้าที่ของบุตรที่มีต่อบิดา-มารดา
      - สิทธิของบิดา มารดา
      - สิทธิของบุตรที่มีต่อบิดา มารดา
      - สิทธิระหว่างพี่ น้อง
      - การให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่
      - หน้าที่ต่อเพื่อนบ้าน
      - หน้าที่ของเรากับผู้อยู่ใต้การดูแล และผู้ด้อยโอกาส
      - หน้าที่ของเราต่อสังคม
เนื้อหา(18)
      - บทที่ 9 ความยุติธรรม
      - ความยุติธรรมต่อตนเอง
      - ความยุติธรรมต่อสังคม
      - การพูดความจริง
      - อันตรายจากการพูดปดมดเท็จ
      - การพูดนินทาและใส่ร้าย
      - การทำลายชื่อเสียงของคนอื่น
      - การติดสินบน
      - การลักขโมย
      - สังคมที่ดี
      - การคบหากับคนดี
      - การคบหากับคนไม่ดี
      - เกียรติยศกับความสื่อสัตย์
      - ความโอบอ้อมอารีต่อผู้ที่อ่อนแอกว่า
      - การร่วมมือ
      - การส่งเสริมคุณธรรมความดี
      - การล่วงละเมิดต่อทรัพย์สินของเด็กกำพร้า
      - การฆ่าชีวิตผู้อื่น
      - การหมดหวังในความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า
เนื้อหา(19)
      - การหลบหนีการทำสงครามศาสนา
      - การปกป้องมาตุภูมิ
      - การปกป้องสัจธรรม
      - ความโกรธ
      - การให้ความสำคัญต่ออาชีพการงาน
      - การว่างงาน
      - อาชีพเกษตรกรรมและประโยชน์ของมัน
      - การเชื่อมั่นในตนเอง
      - การโกงตาชั่ง
      - การเอาเปรียบหรือกดขี่
      - การสร้างความเดือดร้อนและพฤติกรรมที่ชั่วร้าย
เนื้อหา(20)
      - บทที่ 10 หลักการปฏิบัติ
      - นมาซ
      - นมาซวาญิบ
      - บทนำเกี่ยวกับนมาซ
      - ความสะอาด
      - สิ่งสกปรก(นะญิส)
      - สิ่งที่ใช้ทำความสะอาด
      - การทำความสะอาดเพื่อนมาซ(วุฏูอ์) และเงื่อนไข
      - สิ่งที่ต้องระมัดระวังในการทำวุฏูอ์
      - สิ่งที่ทำให้วูฏูอ์เสีย
      - การอาบน้ำเนื่องจากมีสาเหตุ(ฆุซุล)
      - สิ่งที่ฮะรอม(ต้องห้าม) ขณะมีญุนูบ
      - การตะยัมมุม
      - เงื่อนไขการทำตะยัมมุม
      - เวลานมาซ
      - เสื้อผ้า
      - สถานที่นมาซ
      - สิ่งที่เป็นวาญิบในการนมาซ
      - อะฮ์กามต่างๆของการนมาซ
      - นมาซอายาต
      - นมาซมุซาเฟร(นมาซเดินทาง)
เนื้อหา(21)
      - นมาซญะมาอะฮ์(นมาซรวมกัน)
      - การถือศีลอด
      - การค้า(บัยอ์)
      - การกินและการดื่ม
      - การขโมย
      - คุมซ์
      - ฮัจญ์ 

 

LAST_UPDATED2
 Valid XHTML and CSS. Power site By : BKKwebsite.com