Poll

คุณเข้ามาทำอะไรในเว็บนี้จ๊ะ?
 

Search ใส่คำที่ต้องการค้นหา

Who online?

เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Visitors Counter

160508
TodayToday7
YesterdayYesterday124
This weekThis week275
This monthThis month1279
AllAll160508คุณธรรมแห่งชีวิตคู่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย binti ismaeil   
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:%M
บทแนะนำหนังสือ  :  “คุณธรรมแห่งชีวิตคู่”
เขียนโดย :  อิมรอฮีม อามินี       แปลโดย :  ฮัมซะอี
ผู้จัดพิมพ์ :  สำนักพิมพ์ทางนำ       พิมพ์ครั้งแรก :  กุมภาพันธ์ 2534
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            จากใจผู้เขียน อิมรอฮีม อามินี  นักเขียนมุสลิมชาวเปอร์เซีย (อิหร่าน)  เขียนหนังสือฉบับนี้ไว้ที่เมืองกุม เมื่อปี 1975 (พ.ศ. 2518 ก่อนการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน)  ท่านผู้เขียนได้กล่าวว่า
                ชายถูกสร้างมาเพื่อหญิง และหญิงก็ถูกสร้างมาเพื่อชาย  ดังนั้น พวกเขาจึงมุ่งหวังที่จะทำการสมรส เพื่อดำรงชีวิตร่วมกัน  ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นความปรารถนาตามธรรมชาติ ที่สอดคล้องกับสัญชาตญาณของมนุษย์  การสมรสจึงเป็นพรอันประเสริฐของพระผู้เป็นเจ้า  และจะไม่มีที่ใดที่มนุษย์จะมีที่พักพิงได้ดีไปกว่าการสมรส และการที่ชายหญิงได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน  การครองเรือนจึงเป็นเครื่องมือในการพิทักษ์ปกป้องพวกเขาจากการกระทำที่นอกลู่นอกทาง  และปัญหาภายในจิตใจ  คู่ครองที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน มีความซื่อสัตย์ มีความเมตตากรุณาต่อกัน  จะช่วยสร้างสายใยอันศักดิ์สิทธิ์ ผูกพันจิตใจทั้งคู่ให้ความสงบเยือกเย็น และเมื่อเกิดปัญหาขึ้นพวกเขาจะช่วยกันหาแนวทางแก้ไขไปสู่ความดีงาม  บ้านจึงเป็นศูนย์กลางแห่งการคิดอ่านและสถานที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดของมนุษย์  ดังที่พระองค์ได้บัญญัติไว้ในอัลกุรอาน ความว่า
                “และสัญญาณหนึ่งของพระองค์นั้นคือ พระองค์ได้สรรค์สร้างคู่ครองให้แก่เจ้า  ซึ่งเจ้าจะได้พบความสงบสุข และพระองค์ทรงสร้างความรัก และความเสน่หาขึ้นระหว่างเจ้ากับคู่ครอง  ซึ่งแน่นอนได้มีสัญญาณมากมายแสดงให้เห็นแก่บุคคลผู้รู้จักไตร่ตรอง”   (30:21)
            ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ได้กล่าวไว้ว่า  “มิได้มีการสรรค์สร้างใดในอิสลาม ซึ่งเป็นสิ่งอันทรงพึงพอพระทัยแห่งอัลลอฮ์  เท่ากับการทรงให้มีการสมรส”
                ดังนั้น หากคู่สมรสได้สำนึกให้ภาระหน้าที่ของตน และปฏิบัติตนให้อยู่ในแนวทางบทบัญญัติแห่งอิสลาม  บ้านก็จะนิวาสถานแห่งมิตรภาพและสรวงสวรรค์สำหรับเขา   แต่เนื่องจากความขัดแย้งในครอบครัวนั้นมีด้วยกันหลายสาเหตุ  เช่น  ปัญหาเศรษฐกิจ  ภูมิหลังของครอบครัวแต่ละฝ่าย  ตลอดจนสิ่งแวดล้อม การเข้ามาก้าวก่ายของบิดา มารดา หรือญาติ  และสาเหตุอื่น ๆ อีกนานาประการ  และสาเหตุที่สำคัญที่สุดตามความเห็นของผู้เขียน ก็คือ ความโง่เขลาของคู่สมรสเอง  โดยขาดความรู้ความเข้าใจในภาระหน้าที่ของตน ขาดสติ และไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเข้าสู่การสมรส  รวมถึงทัศนคติในการมองชีวิตสมรส  เช่น ฝ่ายชายจะต้องไม่ได้มองว่าการสมรสก็เหมือนการเลือกซื้อสินค้าหรือจ้างคนใช้  บิดามารดาของคู่สมรสก็มีส่วนสำคัญต่อปัญหานี้  ซึ่งส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญกันสินสอด  โดยไม่ได้คำนึงถึงเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้ชีวิตสมรสยั่งยืน  และมิได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่จะให้แก่ชายหญิงในการใช้ชีวิตสมรส  ทำให้คู่สมรสที่เยาว์วัย และขาดประสบการณ์จะต้องประสบปัญหานานาประการ การทะเลาะวิวาท  เมื่อบิดามารดาเข้ามาเกี่ยวข้องก็มักจะแก้ปัญหาด้วยความลำเอียง ทำให้ปัญหาทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
                ผู้เขียนกล่าวว่าได้เขียนหนังสือฉบับนี้ขึ้นด้วยกับความจำเป็นเฉพาะหน้าในขณะนั้น  โดยได้ยึดหลักแห่งคัมภีร์อัลกุรอาน และฮะดิษจากท่านศาสดา (ศ็อลฯ)  และจากบรรดาอะอิมมะฮ์ (อ.)  ตลอดจนประสบการณ์ส่วนตัว  รวมทั้งได้ยกเอาสถิติอ้างอิงที่ปรากฏอยู่บนสาธารณะมาประกอบในทุกบททุกตอนที่ผู้เขียนได้ให้คำแนะนำและกล่าวถึง  ซึ่งเมื่อท่านได้อ่านหนังสือฉบับนี้จะเห็นได้ว่า สถิติการหย่าร้างได้เกิดขึ้นอย่างมากมายจนแทบไม่น่าเชื่อ  ที่จะเกิดกับสังคมมุสลิม  อาจเป็นไปได้ว่า  หากตัวอย่างที่ยกมานี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมอิหร่าน  ก็เป็นเพราะสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นก่อนการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านนั่นเอง   ซึ่งในขณะนั้นอิหร่านตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอารยธรรมแห่งตะวันตกที่หลั่งไหลมาอย่างมากมาย  การฟุ้งเฟ้อ และความเจริญทางวัตถุทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตในสังคมของคนในเมืองใหญ่ เช่น เตหะราน ต้องเปลี่ยนแปลงไป  เหตุนี้กระมัง ที่ผู้เขียนต้องลุกขึ้นมาจับงานเขียนชิ้นนี้
                ในหนังสือฉบับนี้  ผู้เขียนได้แบ่งออกเป็นสองภาค คือ ภาคแรกเป็นหน้าที่ของภรรยาต่อสามี  และภาคที่สองเป็นหน้าที่ของสามีต่อภรรยา  ซึ่งผู้เขียนได้ย้ำว่าท่านผู้อ่านทั้งสามีและภรรยาจะต้องอ่านทั้งสองภาค  จึงจะเกิดความเข้าใจร่วมกันในบทบาทของตน และสิ่งที่พึงคาดหวังได้จากคู่ของตน
                จากการอ่านหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าพบว่า  ผู้เขียนได้ให้ข้อมูลคำแนะนำแก่คู่สมรส ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงได้อย่างละเอียดอ่อน ถี่ถ้วนทุกแง่มุม และทุกบททุกตอน  มองให้ถึงวิสัยทัศน์ มุมมอง และแบบอย่างในการดำเนินชีวิตสมรสของท่านผู้เขียนที่ได้น้อมนำเอาคำสอนแห่งอิสลาม และแนวทางแห่งท่านศาสดา (ศ็อลฯ)  และวงศ์วานผู้บริสุทธิ์ (อ.)  มาเป็นคุณธรรมในการดำเนินชีวิต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ชีวิตสมรสที่สมบูรณ์  ซึ่งจะเป็นบันไดในการพัฒนาตัวตนให้ทั้งเธอและเขาก้าวไปสู่พัฒนาจิตวิญญาณของการเป็นมนุษย์ผู้สมบูรณ์  อีกทั้งสร้างประชาชาติ (อุมมะฮ์) ที่ดีต่อไปในอนาคต  อินชาอัลลอฮ์   หนังสือฉบับนี้จึงเป็นหนังสือที่คู่สมรสทุกคู่ไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียว.

/....เชิญติดตาม บทแนะนำหนังสือ "คุณธรรมแห่งชีวิตคู่"  (ตอนที่ 2)    (คลิก)

LAST_UPDATED2
 Valid XHTML and CSS. Power site By : BKKwebsite.com