หนังสือ หลักการศรัทธาตามแนวทางอิมามียะฮฺ

พฤษภาคม 22, 2019

หน้าปก-คำนำ-สารบัญ

aqidah_al_shia1


ประวัติชีวิตของท่าน อัช-เชค มุฮัมหมัด ริฎอ อัลมุศอฟฟัร

  • – บทนำ
  • – คำสอนเรื่องความจำเป็นในการแสวงหาความรู้
  • – คำสอนเรื่องการปฏิบัติตาม(ตักลีด)สาขาต่างๆ ของศาสนา(ฟุรูอูดดีน)
  • – คำสอนเรื่องฮิจญติฮาด(การหาเหตุผลและหลักฐานทางศานา)
  • – คำสอนเรื่องตำแหน่งมุจญตะฮิด
aqidah_al_shia2


No Comments